Wycieczka w ramach zajęć fakultatywnych z WF

Celem wyjazdu było:

-poznanie kraju i jego środowiska przyrodniczego,
-upowszechnianie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętność korzystania z zasobów przyrody,
-podnoszenie sprawności fizycznej,
-upowszechnianie form aktywnego wypoczynku oraz poznanie innych możliwości aktywności ruchowej wykorzystywanej w życiu późniejszym  każdego człowieka.

Wycieczka odbyła się 11 października 2015 r.

Wyjechaliśmy z Chorzowa busikiem do Rajczy skąd niebieskim szlakiem  przejściem pieszym pokonaliśmy Surpaja Groń – Sucha Góra – Hala Boracza (schronisko, gdzie uczestnicy skorzystali z pysznych posiłków oraz ciepłej herbaty) – Prusów i z Żabnicy busem wróciliśmy do Chorzowa.
Czas przejścia – 6 godzin, odległość około 15 km, suma podejść około 715 metrów, 24 punkty GOT.

Bardzo dziękuje rodzicom oraz opiekunom prawnym uczniów za uczestnictwo w kulturze fizycznej młodych pokoleń, której wspólnym celem jest stymulacja rozwoju fizycznego, motorycznego i zdrowia oraz przygotowanie do podtrzymania i pomnażania tych właściwości w dorosłym życiu.
Beata Górecka