Dni wolne od zajęć lekcyjnych w roku szkolnym 2017/2018

18 kwietnia 2018 r. (Egzamin Gimnazjalny)
19 kwietnia 2018 r. (Egzamin Gimnazjalny)
20 kwietnia 2018 r. (Egzamin Gimnazjalny)
30 kwietnia 2018 r.
2 maja 2018 r.
4 maja 2018 r.
1 czerwca 2018 r.