Uczniowie klas piątych otrzymali propozycję projektu z matematyki na wybrany temat:
1) Klasyfikacja trójkątów ze względu na kąty, boki, boki i kąty. Każdy trójkąt podpisz jego nazwą.
2) Klasyfikacja czworokątów. Każdy czworokąt podpisz jego nazwą( w nawiasie podaj jego inne nazwy, jeśli posiada).
Wszystkie figury miały być zrobione z zapałek lub wykałaczek lub słomek.
Piątka chętnych uczniów podjęła się tego  zadania, a oto ich prace:

Klasa 5a: Michał Wróbel i Dominik Wanat:

Klasa 5b: Oliwia Mrozek, Klaudia Korczyńska i Natan Wasilewski: