Bardzo prosimy rodziców (w szczególności klas 5) o jak najszybsze przyniesienie nowych dokumentów wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną do sekretariatu szkoły.