Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Międzyszkolnym konkursie plastycznym „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka”
Szczegółowy regulamin ->  Konkurs-JP-II-w-SP-22

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Święty Jan Paweł II w oczachdziecka”.

Zawartość

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Konkurs nawiązuje do hasła XVIII Dnia Papieskiego „Promieniowanie ojcostwa”.Tematyka konkursu ogniskuje wokół dwóch rocznic:

40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

I. Organizatorzy

 • Szkoła Podstawowa nr 22 im. Karola Miarki w Chorzowie
 • katecheci

  II. Cele Konkursu:

 1. Pogłębienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości i osobowości papieża Jana Pawła II.
 2. Odwołanie się do nieprzemijających wartości i idei tkwiących w życiu i działalności Jana Pawła II.
 3. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży.
 4. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

III. Zasady Konkursu:

1. Konkurs adresowany jest do uczniów kl. 1-8 Szkoły Podstawowej i kl. III Gimnazjum. 2. Konkurs będzie przebiegał w dwóch kategoriach:

 • kategoria I: uczniowie kl. 1-4 Szkoły Podstawowej
 • kategoria II: uczniowie kl. 5-8 Szkoły Podstawowej i kl. III Gimnazjum

  3. Format pracy: A-4
  4. Technika wykonania dowolna: malarstwo, grafika, rysunek, grafika komputerowa (płaska,

  bez użycia materiałów nietrwałych: plasteliny, modeliny, bibuły, kaszy itp.).

  5. Na odwrocie każdej pracy należy nakleić kartkę z informacjami o autorze: imię, nazwisko, klasa, opiekun/nauczyciel.

  6. Prace należy składać u swojego nauczyciela.

page1image4237459504page1image4237459776

7. Prace oceni Jury powołane przez organizatorów. Nagrodzeni i wyróżnieni Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator nie przewiduje zaświadczeń oraz dyplomów za sam udział w Konkursie.

8. Prace prezentowane będą na wystawie pokonkursowej.
9. Rozstrzygnięcie Konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w połowie

listopada.
IV. Uwagi organizatorów:

 1. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę).
 2. Uczestnik Konkursu składa tylko jedną pracę, szkoła maksymalnie pięć prac.
 3. Prac konkursowych nie należy podklejać ani oprawiać.
 4. Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, złożone po terminie oraz

  niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.

 5. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność Organizatorów.
 6. Oddanie prac na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz

  zgodą na:
  – przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Podstawową nr 22 im. KarolaMiarki w Chorzowie w celach dokumentacyjnych
  – prezentację pracy na wystawie pokonkursowej

 7. Autor pracy przenosi na Organizatora Konkursu całość autorskich praw majątkowych nieodpłatnie, w tym możliwość eksploatacji pracy w następujących formach: wystawa, rozpowszechnianie na nośniku elektronicznym.