Prace klas 1-3 wykonane na konkurs „Jaki znak Twój”, wykonane na podstawie książki Michała Rusinka.