Kandydaci do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych logują się na stronie https://slaskie.edu.com.pl/

i wypełniają zamieszczone tam instrukcje