Piotr Baszczak – uczeń klasy 8b, otrzymał wyróżnienie w Miejskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Milenium”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 39 im. Józefa Lompy w Chorzowie. Opiekunem Piotrka był nasz nauczyciel informatyki – p. Paweł Ochęcki. Komisja konkursowa oceniła 65 prac m.in. pod katem tematyki związanej z historią Powstań Śląskich w ramach obchodów 100 rocznicy wybuchu Pierwszego Powstania, umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym i programami graficznymi, estetyki wykonania oraz wrażliwości artystycznej. Uroczyste podsumowanie odbyło się dn. 14 czerwca 2019 r. w siedzibie organizatora. Gratulujemy!