Konsultacje – wytyczne dla szkół:

Procedura biblioteki:

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID-19 w Szkole Podstawowej nr 22 im. Karola Miarki z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Procedura postępowania podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas I-III oraz na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem
lub zachorowania na COVID-19 w Szkole Podstawowej nr nr 22 im. Karola Miarki z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie
:

Wniosek – Zgłoszenie udziału dziecka w zajęciach edukacji wczesnoszkolnej w okresie epidemii