Z najlepszymi życzeniami od p. Iwony Świerkot oraz p. Iwony Wardzichowskiej dla klas 1-3.