Szkoła Podstawowa nr 39 zaprasza do udziału w konkursie grafiki komputerowej.

Dokładne omówienie tematów znajduje się w regulaminie konkursu poniżej:

Aby wziąc udział w konkursie należy przesłać grafikę przez Teams do nauczyciela informatyki do 6 czerwca lub przynieść na nośniku pendrive do szkoły do 4 czerwca oraz dostarczyć wypełnioną i podpisaną przez rodzica lub opiekuna kartę zgłoszeniową (najpóźniej do 7 czerwca.). Kartę zgłoszeniową można pobrać u nauczycieli informatyki lub wydrukować samodzielnie (jest w tym samym pliku co regulamin).

Grafiki zostaną wydrukowane oraz zapisane na nośniku CD w naszej szkole a następnie przekazane do Szkoły Podstawowej nr 39 wraz ze zgłoszeniami najpóźniej w dniu 8 czerwca – termin przyjmowania prac przez organizatora.

Ponieważ jest przes nami kilka dni wolnych – zapraszamy osoby zainteresowane udziałem do kontaktu przez Teams.