ZBIERAMY PUSTE OPAKOWANIA PO KLEJACH ( z firmy Glue Stick )
Za każde 120 pustych opakowań szkoła dostanie 30 nowych sztuk.
Miejsce zbiórki: świetlica szkolna