Konkurs plastyczny- Baśnie na pożegnanie zimy.

1 miejsce Agata Staluszka
2 miejsce Natalia Miozga
3 miejsce Marcok Nadia