Świętować można na różne sposoby. W tym roku Uczniowie klas IV-VIII Święta Majowe uczcili na lekcjach matematyki . Pod hasłem Biało- Czerwona Matematyka czwartoklasiści wykonali tangramy w barwach narodowych, a piątoklasiści wyhaftowali symbol nieskończoności. Klasy szóste wykonały biało czerwone kotyliony w kształcie serc. Klasa 6a zaprojektowała postacie z tangramów. Uczniowie klasy 7a wykonali ślimaki Teodorosa, a klasa 7b doskonaliła sztukę orgiami ćwicząc składanie biało czerwonych sześcianów. Klasy ósme z powodu zbliżającego się egzaminu doskonaliły umiejętność szukania punktów w układzie współrzędnych ,otrzymując Polskę z jej dwoma ostatnimi stolicami. Dziękujemy za wspólną zabawę – Nauczyciele Matematyki