Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. 

Dotychczas wykorzystaliśmy 60% przyznanych środków, z których zakupiono min.

  • drukarka 3D Banach
  • filamenty do drukarki
  • kompletny estradowy zestaw nagłośnieniowy z subwooferem;
  • zestawy mikrofonów
  • roboty do nauki programowania
  • maszynę do szycia
  • oświetlenie do realizacji nagrań, tło greenscreen
  • Gimbal