Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy przyłączyli się do matematycznych zmagań z okazji
Światowego Dnia Liczby Π. 14 marca odbył się turniej „Jeden z dziesięciu” dla klas IV- VI i VII- VII.
Wszyscy uczestnicy wykazali się dużą wiedzą matematyczną, której niejednokrotnie pozazdrościliby
dorośli uczestnicy popularnego teleturnieju telewizyjnego, Po zaciętej walce zwycięzcami w swoich
grupach wiekowych zostali: Kordian Madej z klasy 5a oraz Aleksander Zientek z 8a. Oprócz nich do
ścisłego finału dostali się również: Marysia Podgórska, Dominika Wątroba, Adam Wasilewski i Michał
Juzepczuk . Konkurs wiedzowy o liczbie Π wygrały Alina Shadrina i Anna Vasyltsova, które bezbłędnie
odpowiedziały na zadane pytania. Wszyscy uczniowie klas IV- VIII podczas lekcji matematyki mierzyli
obwód różnych okrągłych przedmiotów oraz ich średnicę i obliczali iloraz tych wartości. Karolinie
Wawrzyniak i Julii Stępień z klasy 5a, jako jedynym udało się wyznaczyć liczbę Pi z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku (3,14). Konkurs na rebus o liczbie Pi został nierozstrzygnięty.
Pani Dyrektor pogratulowała wyróżnionym osobom i wręczyła nagrody ufundowane przez Radę
Rodziców.
Dziękujemy wszystkim uczniom za zabawę i zapraszamy za rok- Nauczyciele Matematyki