Dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2021/2022

15.10 (pt.),

12.11 (pt.),

7.01 (pt.),

2.05 (pon.),

24, 25, 26.05 (egzaminy ósmoklasisty),

17.06 (pt)