HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

…Na początku był chaos. Z chaosu powoli zaczęły się wyłaniać pierwsze żywe istoty i BUDYNEK NASZEJ SZKOŁY…
Najstarsze zachowane wzmianki dotyczące istnienia budynku obecnie ZSI 22 sięgają roku 1878! Jednakże za datę początkową przyjęto rok 1900 (A. POBOG RUTKOWSKI: Królewska Huta). Pozwalają na to źródła historyczne z roku 1901 w postaci planu budynku i planu muru cmentarnego przy kościele św. Barbary (kserokopie tych dokumentów można oglądać w szkolnej Izbie Pamięci).
Przy ich lekturze przyda się znajomość języka niemieckiego, którą to umiejętność uczniowie zdobywają w naszej szkole już od pierwszej klasy. Wiadomo również, że budynek od swego zarania był przeznaczony na szkołę i był własnością gminy. W czasie pierwszej wojny światowej szkołę zamieniono na koszary i dopiero w latach 50 tych zlikwidowano “pamiątki” z tego okresu. Były to kotły na wojskową grochówkę (w przedsionku obecnej kuchni) oraz łaźnia ( w miejscu naszej jadalni).
Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było przydzielenie numeru. W roku 1934 na mocy zarządzenia wojewody katowickiego budynek przedzielono na pół i powołano dwie szkoły o numerach 19 i 22.
Uwaga! Wciąż jeszcze czeka na odnalezienie dokument stwierdzający, w którym roku szkoła otrzymała imię Karola Miarki. Aktualny stań badań pozwala przypuszczać, że nadanie miało miejsce pomiędzy 1934 a 1938. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić w jakich warunkach uczyły się dzieci przed drugą wojną światową. Klasy były liczne 50-cio, a nawet stu osobowe(!). Ale, w tym samym okresie szkoła posiadała dobrze wyposażoną pracownię techniczną, bibliotekę oraz gabinet lekarski- czynny codziennie.
Ostatnim dyrektorem przed wybuchem drugiej wojny światowej (i pierwszym zaraz po wyzwoleniu) był Pan Maksymilian DRABIK. Mroki okupacji hitlerowskiej okryte są mgłą tajemnicy- nie wiadomo czy budynek był wtedy szkołą niemiecką czy też wykorzystywano go w innym celu.

LATA POWOJENNE

Szkoły (19 i 22) reaktywowały swoją działalność już w marcu 1945r. pod okiem Pana dyrektora M. Drabika. Wczesne lata powojenne to trudny czas nie tylko dla szkoły, ale i całego zniszczonego wojną i okupacją kraju. Również lata 50-te nie należały do łatwych i przyjemnych. A oto jak wspomina te lata Pani Maria Krause (sekretarka w latach 1958-1993).
“Były to ciężkie czasy. Szkoła niewielka, a uczniów ponad tysiąc. Ubikacje znajdowały się na podwórku. W tym właśnie czasie został przeprowadzony remont kapitalny budynku szkolnego. Wybudowano również budynek przylegający do szkoły, w którym znajdują się obecnie ubikacje. Podczas remontu dzieci uczyły się w innych szkołach, oczywiście w godzinach popołudniowych. W szkole nr19 uczyli się także uczniowie ZSZ “KONSTAL” którzy gościli tutaj przez trzy lata – dyrektorem był wtedy Pan Kazimierz JONDRO. Zakładem opiekuńczym SP 19 była Chorzowska wytwórni Konstrukcji Stalowych “KONSTAL” zaś SP 22 Zakłady Mięsne Chorzów. Od przeszło 50-ciu lat w szkole funkcjonuje świetlica z dożywieniem, kierownikami jej byli między innymi Pan Jerzy JASIŃSKI, Pani Krystyna BEMBEN, Pani Zofia Węglarzy.
Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, po wprowadzeniu ośmioklasowej
(koedukacyjnej) szkoły podstawowej w naszym budynku utworzono jedną szkołę o numerze 22.