HISTORIA NASZEJ SZKOŁY

Budynek naszej szkoły Najstarsze zachowane wzmianki dotyczące istnienia budynku sięgają roku 1878 roku. Jednakże za datę początkową przyjęto rok 1900, ponieważ pozwalają na to źródła historyczne z roku 1901 w postaci planu budynku i planu muru cmentarnego przy kościele św. Barbary. Wiadomo również, że budynek od swego zarania był przeznaczony na szkołę i był własnością gminy. W czasie pierwszej wojny światowej szkołę zamieniono na koszary. W przedsionku obecnej kuchni stały kotły na wojskową grochówkę, a w miejscu naszej jadalni była łaźnia. W roku 1934 na mocy zarządzenia wojewody katowickiego budynek przedzielono na pół i powołano dwie szkoły o numerach 19 i 22. Uwaga! Wciąż jeszcze czeka na odnalezienie dokument stwierdzający, w którym roku szkoła otrzymała imię Karola Miarki. Aktualny stan badań pozwala przypuszczać, że nadanie miało miejsce pomiędzy 1934 a 1938 rokiem. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić w jakich warunkach uczyły się dzieci przed drugą wojną światową. Klasy były liczne 50-cio, a nawet stu osobowe(!). W tym samym okresie szkoła posiadała dobrze wyposażoną pracownię techniczną, bibliotekę oraz gabinet lekarski. Ostatnim dyrektorem przed wybuchem drugiej wojny światowej (i pierwszym zaraz po wyzwoleniu) był Pan Maksymilian Drabik. Mroki okupacji hitlerowskiej okryte są mgłą tajemnicy- nie wiadomo czy budynek był wtedy szkołą niemiecką czy też wykorzystywano go w innym celu.

Lata powojenne Szkoły (19 i 22) reaktywowały swoją działalność już w marcu 1945 r. pod okiem Pana dyrektora M. Drabika. Wczesne lata powojenne to trudny czas nie tylko dla szkoły, ale i całego zniszczonego wojną i okupacją kraju. A oto jak wspomina te lata Pani Maria Krause (sekretarka w latach 1958-1993). “Były to ciężkie czasy. Szkoła niewielka, a uczniów ponad tysiąc. Ubikacje znajdowały się na podwórku. W tym właśnie czasie został przeprowadzony remont kapitalny budynku szkolnego. Wybudowano również budynek przylegający do szkoły, w którym znajdują się obecnie ubikacje. Podczas remontu dzieci uczyły się w innych szkołach, oczywiście w godzinach popołudniowych. W szkole nr 19 uczyli się także uczniowie ZSZ “KONSTAL” którzy gościli tutaj przez trzy lata – dyrektorem był wtedy Pan Kazimierz Jondro. Zakładem opiekuńczym SP 19 była Chorzowska Wytwórnia Konstrukcji Stalowych “KONSTAL” zaś SP 22 Zakłady Mięsne Chorzów. Od przeszło 50-ciu lat w szkole funkcjonuje świetlica z dożywieniem. Kierownikami jej byli między innymi Pan Jerzy Jasiński, Pani Krystyna Bemben, Pani Zofia Węglarzy. Na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, po wprowadzeniu ośmioklasowej (koedukacyjnej) szkoły podstawowej w naszym budynku utworzono jedną szkołę o numerze 22.