Dokumenty:

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 1 (dla dzieci spoza rejonu szkoły) wniosek – druk do pobrania

Zgłoszenie ucznia do klasy 1 (dla dzieci z rejonu szkoły) zgloszenie – druk do pobrania

Terminy:

Dzieci z rejonu szkoły – już można składać zgłoszenia.

Dzieci spoza rejonu szkoły – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  od 25 lutego do 15 marca 2019r.

Rejon szkoły