Dokumenty:

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 1 (dla dzieci spoza rejonu szkoły) wniosek-druk do pobrania

Zgłoszenie ucznia do klasy 1 (dla dzieci z rejonu szkoły- można składać już zgłoszenia)  zgłoszenie-druk do pobrania

Zasady rekrutacji-  zasady rekrutacji_SP22

Potwierdzenie woli potwierdzenie_woli- druk do pobrania

Dzieci spoza rejonu szkoły – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

Rejon szkoły