Dokumenty:

Wniosek o przyjęcie ucznia do klasy 1 (dla dzieci spoza rejonu szkoły) wniosek – druk do pobrania

Zgłoszenie ucznia do klasy 1 (dla dzieci z rejonu szkoły) zgloszenie – druk do pobrania

Terminy:

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:  od 01 do 16 marca 2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 26 marca 2018r., godzina 9.00.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: od 26 marca od godz. 10.00 do 05 kwietnia 2018r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 06 kwietnia 2018r., godz. 9.00.

Rejon szkoły