System oceniania w klasach 1-3 oraz 4-8 zawarty jest w statucie szkoły. Poniżej przedmiotowe systemy oceniania:

 
 
 

Przedmiotowe systemy oceniania (w kolejności alfabetycznej):

Biologia:Chemia

Fizyka

Wymagania klasa 7 S.P.

Geografia

PSO

Geografia klasa 5 plan wynikowy

Geografia klasa 6 plan wynikowy

Geografia klasa 7 plan wynikowy

Geografia klasa 8 plan wynikowy

Historia

Informatyka
szkoła podstawowa klasy 4-8

Informatyka – wymagania na poszczególne oceny:

Język angielski

Język niemiecki:

Język polski

Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne:

Matematyka:

PSO z matematyki

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 4 SP
Wymagania na poszczególne oceny dla klas 5
Wymagania na poszczególne oceny dla klas 6 SP
Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 7 SP
Wymagania na poszczególne oceny dla klas  8 SP
 
Plastyka:

Przyroda

PSO

Religia:

Technika:

Wiedza o społeczeństwie: