System oceniania w klasach 1-3 oraz 4-8 zawarty jest w statucie szkoły. Poniżej przedmiotowe systemy oceniania:

 
 
 

Przedmiotowe systemy oceniania (rok szkolny 2023/24)

WF

Przedmiotowy system oceniania

JĘZYK ANGIELSKI

Przedmiotowy system oceniania

Wymagania klasa 1

Wymagania klasa 4

WDŻ

Wymagania klasa 7

GEOGRAFIA

Przedmiotowy system oceniania

Geografia klasa 5 plan wynikowy

Geografia klasa 6 plan wynikowy

Geografia klasa 7 plan wynikowy

Geografia klasa 8 plan wynikowy

PRZYRODA

Przedmiotowy system oceniania

MATEMATYKA

Przedmiotowy system oceniania

Wymagania klasa 4

Wymagania klasa 5

Wymagania klasa 6

Wymagania klasa 7

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Przedmiotowy System Oceniania

CHEMIA

Przedmiotowy System Oceniania

Wymagania klasa 7

Wymagania klasa 8

JĘZYK POLSKI

Przedmiotowy System Oceniania

Tematy zajęć

Prezentacja

BIOLOGIA

Wymagania klasa 5

Wymagania klasa 6

Wymagania klasa 7

HISTORIA

FIZYKA

Wymagania klasa 7 S.P.

WOS

PLASTYKA:

TECHNIKA: