Przedmiotowe systemy oceniania (w kolejności alfabetycznej):

Chemia

Fizyka
PSO

Wymagania klasa 7 S.P.

Geografia

PSO z geografii

Wymagania edukacyjne klasa 7

Historia
Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej.

Wymagania na poszczególne oceny klasa 4

Plan wynikowy – umiejętności uczniów klasa 4

Plan wynikowy – umiejętności uczniów klasa 7

Informatyka
szkoła podstawowa klasy 4-8


Języki obce
PSO z języka angielskiego
PSO z języka angielskiego dla klas 1-3 szkoły podstawowej

Język niemiecki

Język polski

Przedmiotowy system oceniania dla szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne w klasie 4 

Wymagania edukacyjne w klasie 7

Matematyka

PSO z matematyki

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 4 SP
Wymagania na poszczególne oceny dla klas 5
Wymagania na poszczególne oceny dla klas 6 SP
Wymagania na poszczególne oceny dla klasy 7 SP
Wymagania na poszczególne oceny dla klas  8 SP
Przyroda