miarka

Nasz patron Karol Miarka Karol Miarka to wybitny polski działacz narodowy na Górnym Śląsku. Urodził się w 1825 r. w Pielgrzymowicach. W rodzinnej wsi rozpoczął pracę społeczną jako nauczyciel i organista. Działał na rzecz obrony dzieci przed germanizacją. W 1869 r. rozpoczął w Królewskiej Hucie (dzisiejszy Chorzów) wydawanie pisma “Katolik”, które szybko wyrosło na najpopularniejszą gazetę polskojęzyczną na Górnym Śląsku. Później założył m.in. wydawnictwo i drukarnię w Mikołowie, gdzie drukowano polskie książki i gazety. Był twórcą organizacji narodowych i robotniczych. Działając na rzecz umocnienia tożsamości narodowej i podniesienia poziomu oświaty, był prześladowany. Nakładano na niego wysokie grzywny. Spędził też kilkanaście miesięcy w więzieniach. Zmarł w 1882 roku w Cieszynie.