Godziny dyżurów pedagogów i psychologów szkolnych w roku szkolnym 2018/2019:

Justyna Szturma                                            Anna Bożym-Golasz                             Maria Gorajska-Kot

poniedziałek 13:00 -16:00                                  poniedziałek 10:00-13:00                          poniedziałek 8:40-10:45
wtorek 15:00 – 16:00                                            środa 10:00-15:30                                         wtorek 10:45- 15:00
czwartek  14:00-15:30                                         czwartek 10:00-11:30                                  środa 13:45-15:45
piątek  14:15 – 15:30                                                                                                                        czwartek 8:40-15:00
                                                                                                                                                                  piątek 8:40-14.00