Numer konta Rady Rodziców:
67 1320 1465 3322 8769 2000 0001