Podstawa prawna :

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych Dz. U. z 2010r., Nr 97, poz. 624 z późn.zm.) − Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 1282).

1. Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej :

  • W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej lub świadectwa szkolnego pobiera się opłatę w wysokości :

– Duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

– Duplikat świadectwa – 26 zł

– Do wniosku należy dołączyć podpisane, aktualne zdjęcia legitymacyjne podpisane z tyłu (nazwisko, imię i adres zamieszkania)

  • Termin wykonania duplikatu do 7 dni

 

2. Zasady wydawania wtórnika karty rowerowej :

  • Do wniosku należy dołączyć podpisane, aktualne zdjęcie legitymacyjne podpisane z tyłu (nazwisko, imię i adres zamieszkania)
  • Duplikat karty rowerowej nie podlega opłacie skarbowej

 

3. Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej – do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

wniosek_o_wydanie_duplikatu_dokumentu