Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2018/2019

18.10.2018 konsultacje
20.11.2018 konsultacje
18.12.2018 zebrania (propozycje ocen)
17.01.2019 zebrania
14.03.2019 konsultacje
4.04.2019 zebrania
20.05.2019 zebrania (propozycje ocen)
12.06.2019 klasyfikacja