Zebrania i konsultacje w roku szkolnym 2017/2018

2 półrocze

20 marca 2018

12 kwietnia 2018

25 maja 2018 – propozycje ocen

14 czerwca 2018 – klasyfikacja