Zebrania i konsultacje w 2 półroczu:

29 marca 2022 – zebrania i konsultacje

21 kwietnia 2022 – zebrania i konsultacje

18 maja 2022 – Zapoznanie z przewidywanymi ocenami końcoworocznymi.