Zespoły przedmiotowe w roku szkolnym 2017/2018

  1. Zespół humanistyczny (nauczyciele języka polskiego, języków obcych, historii, WOS, bibliotekarka).
  2. Zespół przyrodniczy (nauczyciele przyrody, biologii, geografii, chemii).
  3. Zespół matematyczny (nauczyciele matematyki, fizyki, informatyki).
  4. Zespół przedmiotów artystyczno – technicznych (nauczyciele plastyki, techniki, muzyki, WF-u)
  5. Zespół edukacji wczesnoszkolnej (wychowawcy klas 1-3).